Zapojenie verejnosti do programu Zelené pľúca Bratislavy

Vyhodnotenie projektu Zapojenie verejnosti do programu Zelené pľúca Bratislavy, ktorý podporilo Regionálne environmentálne centrum pre krajiny strednej a východnej Európy, lokálna kancelária pre SR a ČR (grant č. L03337)
Abstrakt

The Program „Green Lungs of Bratislava" is focused on the improvement of the urban environment (including enhancement of biodiversity) in Bratislava through the aforestation of suitable areas, tree planting and strengthening of public awareness on the environmental issues. The program is divided into five subprograms: 1. Three planting and aforestation, 2. Promotion of ecological network, 3. Competition „Healthy City" for children, 4. Nursery of trees (seedlings) for planting, 5. Environmental Information and Advisory Center for public.
V júni 1999 bol ukončený projekt Zapojenie verejnosti do programu Zelené pľúca Bratislavy, ktorý finančne podporilo Regionálne environmentálne centrum pre krajiny strednej a východnej Európy, lokálna kancelária pre ČR a SR.

Poskytnuté prostriedky boli využité na propagáciu programu Zelené pľúca Bratislavy, ktorého cieľom je zlepšenie kvality životného prostredia na území Bratislavy, na vyhlásenie súťaže pre deti a mládež „Zdravé mesto" a na výsadbu „zelene" vo vybranom areáli materskej školy Milana Marečka 16 v Devínskej Novej Vsi. Projekt prebiehal od júna 1998 do júna 1999.

1. Konkrétne výsledky a splnenie cieľov

Hlavným cieľom programu Zelené pľúca Bratislavy (ZPB) je dosiahnuť postupné zlepšenie kvality životného prostredia na území Bratislavy, a to predovšetkým rozsiahlym a systematickým „zazeleňovaním" všetkých disponibilných plôch, najmä v častiach s najviac narušeným životným prostredím a s najnižším podielom vegetácie. S týmto hlavným cieľom sú plne kompatibilné čiastkové ciele:

 • zvýšenie ekologickej stability dobudovaním ekologickej siete
 • ochrana biodiverzity
 • zlepšenie mezoklímy bratislavského regiónu a zlepšenie mikroklímy v intraviláne
 • zlepšenie estetického vzhľadu mesta (mestských častí)
 • zvýšenie záujmu obyvateľov o problémy životného prostredia a dosiahnutie aktívnej účasti verejnosti pri ich riešení a spolupráca s kompetentnými orgánmi mesta

Keďže bez zapojenia širokej verejnosti a spolupráce kompetentných orgánov nie je možné, podľa našich skúseností, dosiahnuť cieľ programu - riešiť závažné environmentálne problémy, ktoré v súčasnom období v Bratislave pretrvávajú, rozhodli sme sa v júni 1998 požiadať REC o podporu čiastkového projektu Zapojenie verejnosti do programu Zelené pľúca Bratislavy, ktorý mal pomôcť naštartovať dlhodobý komplexný program ZPB vhodnou propagáciou, vyhlásením súťaže medzi bratislavskými deťmi a mládežou a ukážkovou výsadbou vegetácie vo vybranom areáli materskej školy v Devínskej Novej Vsi.

Hneď v júni 1998 sme zvolali pracovné stretnutie so zástupcami štátnej ochrany prírody a mestských samospráv, kde nás referenti pre ŽP oboznámili s problémami a zámermi spadajúcimi do okruhu ich pôsobnosti. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch APOP, ktorá sa hneď od začiatku aktívne zapojila do programu ZPB. Na tomto stretnutí sa vybralo logo programu. Účastníci stretnutia pripomienkovali aj pracovné znenie návrhu programu ZPB. Ich pripomienky ako aj pripomienky ďalších účastníkov programu, ktorí sa do programu postupne zapájali, sme zapracovali do finálnej verzie programu ZPB. Úplne znenie sme predložili všetkým bratislavským mestským častiam, Magistrátu hl. mesta SR BA, okresným úradom, KÚ, SAŽP, všetkým účastníkom programu a sponzorom. Predkladateľmi programu sa stalo 17 MVO (Aliancia žien Slovenska, Asociácia priemyslu a ochrany prírody, Bratislavské regionálne ochranárske združenie, EKOPARK Bratislava, N.F., Ekoprogres, Greenpeace na Slovensku, Liga lesnej múdrosti, Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Sloboda zvierat, Slobodná alternatíva, Slovenská environmentálna počítačová sieť, Slovenská riečna sieť, Strom života, Za matku Zem, Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny č. 4 Líščie údolie, ZO SZOPK Miniopterus, ZO SZOPK č. 17 Sírius).

Okrem tohto materiálu, ktorý má slúžiť hlavne kompetentným orgánom, inštitúciam a odbornej verejnosti, sme pripravili v spolupráci s aktivistami z MVO Za Matku Zem letáčik určený širokej verejnosti. Stručne a jednoduchou formou (zrozumiteľnou aj deťom) oboznamuje s programom ZPB a jeho piatimi podprogramami. Žiaľ, nemali sme šťastnú ruku pri výbere tlačiarenského subjektu. Pridali veľa farby a na niektorých miestach je letáčik ťažko čitateľný (hlavne adresa a tel. Zelenej linky). Vytlačili nám náhradný letáčik, rozhodli sme sa však použiť aj ten prvý letáčik, keďže základnú informáciu o programe sa z neho čitateľ dozvie. Na tlač letáčika sme zohnali okrem prostriedkov z REC aj financie zo Sasakawa Peace Foundation (prostriedky určené na propagáciu SRS, alebo jej projektov) a ďalšie prostriedky poskytla Aliancia žien Slovenska.

Ďalším cieľom projektu bolo zapojiť do programu ZPB deti a mládež formou súťaže. Vyhlásili sme preto 1. ročník súťaže pod názvom Zdravé mesto. Úlohou súťažiacich bolo nakresliť logo pre detskú súťaž, ktorá sa bude každoročne uskutočňovať v rámci programu Zelené pľúca Bratislavy a vymyslieť nový názov súťaže. (Vekové kategórie: 1.: do 7 rokov, 2.:8-11 rokov, 3.:12-15 rokov.) Úlohou pre staršiu mládež (do 18 rokov) bolo vypracovať návrh na tému a náplň súťaže Zdravé mesto na školský rok 1999/2000. Do súťaže sa zapojilo množstvo detí, či už prostredníctvom škôl, alebo aj ako jednotlivci. Vzhľadom na to, že mnohé školy posielali už len výber najlepších prác, nedá sa presný počet zúčastnených detí ani odhadnúť. Rozložené práce však zaberali 2 miestnosti na APOP. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 24.5.1999 o 10,00 hod. v priestoroch Asociácie priemyslu a ochrany prírody na Klobučníckej č.7 a odovzdanie cien víťazom 9.6.1999 o 15,00 na tom istom mieste. Odmenených bolo 22 detí. Ceny do súťaže poskytli okrem BROZ aj APOP, Grenpeace a ZO SZOPK č. 4 Líščie údolie. Deťom sme pripravili občerstvenie. Víťazné návrhy budú použité pri propagácii programu Zelené pľúca Bratislavy. Detská súťaž bude niesť názov Nešetri zelenou láskou.

Okrem tejto súťaže pripravili študenti Prírodovedeckej fakulty propagačné nástenky pre deti z materských škôl v Devínskej Novej Vsi a vypracovali návrhy na náplň súťaže. Pripravili v jeseni pre tieto deti aj ekohry. Na jar pripravili zas ekohry aj so sadením stromčekov (v spolupráci s BROZ a firmou FLORSAD) pri príležitosti Dňa Zeme aktivisti z MVO Za Matku Zem.

V jeseni 1998 sme pripravili sadovnícky projekt (vypracovala Ing. Tamara Reháčková) na výsadbu MŠ Milana Marečka 16, ktorú sa nám podarilo v novembri aj vysadiť. Vysádzania sa zúčastnili členovia BROZ, učitelia a študenti Prírodovedeckej fakulty UK, zamestnanci, rodičia a deti MŠ a Dr. Zlochová z mestskej časti Devínska Nová Ves, ktorá nám pomohla aj pri realizácii celého zámeru. Za materiálnu pomoc ďakujeme firmám PROFYTO, DENOVA a Mestskej časi Devínska Nová Ves.

Finančná čiastka (625 ECU), ktorú nám REC poskytlo, bola použitá na nákup sadeníc, vypracovanie sadovníckeho projektu, zakúpenie cien a občerstvenia pre detskú súťaž, tlač letáčika - skladačky pre verejnosť, kancelárske potreby. Ostatné aktivity sa vykonávali zadarmo, alebo z vlastných zdrojov organizácií, ktoré sa do programu zapojili.

Na tlač letáčika získali ďalšie finančné prostriedky Slovenská riečna sieť (13000Sk) od Sasakawa Peace Foundation a Aliancia žien Slovenska (23000 Sk) od REC.

Projekt materiálne podporili: Mestská časť Devínska Nová Ves, DENOVA, PROFYTO, FLORSAD.

2. Prehľad médií, v ktorých odzneli informácie o ZPB:

Tlač

 • Karloveský vestník
 • Devex
 • Časopis MV SZOPK
 • interné informácie 11/98
 • interné informácie 1/99

Rozhlas

 • Rádio Regina (Slovenský rozhlas) - vysielanie 23.2.1999
 • Nedeľníček (Slovenský rohlas) - vysielanie pre deti 7.3.1999
 • Rádio Regina - vyhlásenie výsledkov súťaže 9.6.1999

Televízia

 • DTV - káblová televízia Devínskej Novej Vsi - informácie o akciách k ZPB (pri príležitosti Dňa Zeme a Clean up the World)
 • STV - vysielanie pre deti 24.5.1999 - Rozhľadňa

Konferencie:

Referát na 3. celoštátnej konferencii Environmentálne problémy miest, Košice máj 1999, príspevok v zborníku


3. Význam realizácie projektu

Realizácia projektu má význam pre obyvateľov Bratislavy, ale aj pre spoluprácu environmentálnych organizácií so štátnou správou a miestnymi samosprávami.

Zapájaním miestnych obyvateľov do riešenia programu sa zvyšujú ich vedomosti a schopnosti riešiť problémy ich bezprostredného životného prostredia.

4. Výstupy projektu:

 • znenie návrhu programu ZPB ako spoločného návrhu viacerých subjektov
 • skladačka (informačný leták) pre bratislavskú verejnosť s informáciami o ZPB
 • projekt výsadby vegetácie a vysadený areál materskej školy M. Marečka 16
 • súťaž pre bratislavské deti v rámci 4. podprogramu „Zdravé mesto" - premenovaná po dohode s deťmi podľa návrhu Zuzany Weiglovej na „Nešetri zelenou láskou"

Ďakujeme všetkým účastníkom a sponzorom projektu!
RNDr. Helga Kothajová

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti