Projekt Zelena zeleni (2000)

uskutočnený v rámci programu Zelené pľúca Bratislavy

V júni 1999 predložilo 16 mimovládnych organizácií orgánom štátnej správy a samosprávy a širokej bratislavskej verejnosti Program Zelené pľúca Bratislavy. Jeho hlavným cieľom je dosiahnuť postupné zlepšenie kvality životného prostredia na území Bratislavy, a to predovšetkým rozsiahlym a systematickým „zazeleňovaním" všetkých vhodných plôch, najmä v častiach s najviac narušeným životným prostredím a s najnižším podielom vegetácie.

Program je dlhodobý, skladá sa z piatich podprogramov: 1. podprogram - hodnotná vegetácia v intraviláne (zeleň v meste), 2. podprogram - ekologická sieť Bratislavy, 3. podprogram - škôlka na pestovanie pôvodných drevín, 4. podprogram - súťaž pre bratislavské deti a mládež "Nešetri zelenou láskou", 5. podprogram- ekologická poradňa so zeleným telefónom pre obyvateľov Bratislavy. Každý podprogram má vlastnú časovú postupnosť a je realizovaný mnohými konkrétnymi projektami. Niektoré z nich sú spoločné pre viacero mestských častí, prípadne pre celé mesto, iné sú špecifické len pre niektoré z nich.

Projekt Zelenú zeleni sa uskutočnil v rámci 1. podprogramu Zeleň v meste.

Územie intravilánu mesta je najviac postihnuté dôsledkami intenzívnej urbanizácie, v dôsledku ktorej dochádza k zmenšovaniu podielu plôch vegetácie („zelene"), čo má za následok zvýšenú prašnosť, hlučnosť, nadmerné prehrievanie a iné zmeny mikroklímy, s čím bezprostredne súvisí aj zdravotný stav obyvateľstva.

Jednou z možností, ako tieto negatívne vplyvy urbanizácie zmierniť, je využívanie schopností vegetácie pozitívne ovplyvňovať svoje okolie. Napríklad 100-ročný buk, ktorého koruna má objem 2700 m3, spracuje za 1 hodinu 2,2 kg CO2 a odovzdá pritom do ovzdušia 1,6 kg kyslíka. To zodpovedá výkonu 2700 kusov päť až desaťročných bukov (Keltský stromový kalendár).

V dnešnej dobe nie je reálne očakávať nejaký enormný nárast plôch určených pre mestskú zeleň. Preto treba hľadať možnosti, ako zvýšiť účinnosť plôch existujúcej zelene. Všeobecne sa dá povedať, že čím je vegetácia výškovo diferencovanejšia, tým stúpa jej účinná listová plocha a aj schopnosť zachytávať prach, ťažké kovy a iné škodliviny z ovzdušia, znižovať hladinu hluku a pozitívne ovplyvňovať mikroklímu. V meste potreba človeka po kontakte s prírodou sa stáva intenzívnejšou a preto je dôležité aj psychologické a estetické pôsobenie zelene.

Projekt Zelenú zeleni sa uskutočnil v 2 časových horizontoch: v októbri 1999 a v marci a apríli 2000. Cieľom bola výsadba drevín na vhodných plochách v Bratislave.

Jesenná akcia sa z dôvodov časovej tiesne, spôsobenej dlhým „papierovaním", obmedzila na jednu výsadbu. Pri tejto akcii sa ako sadovnícky materiál použili dreviny, ktoré boli presadené z priestoru petržalského lužného lesa, kde prišlo k zničeniu biotopu v dôsledku stavby vedenia plynového potrubia.

Koncom októbra 1999 boli teda v petržalskej Základnej škole na Prokofievovej ul. č. 5 vysadené nasledovné autochtónne dreviny: 23 jaseňov (Fraxinus excelsior), 3 javory (Acer platanoides), 6 čriemch (Prunus padus), 2 vtáčie zoby (Ligustrum vulgaris), 1 hloh (Crataegus monogyna), 4 svídy (Svida sanguinea), 1 jabloň (Malus sp.), 1 zemolez (Xylosteum sp.). Celkovo teda bolo vysadených 41 stromov a krov. Na akcii sa zúčastnili niektorí rodičia a žiaci ZŠ, aktivisti Za matku zem a BROZ, ako aj pracovníci ZŠ, za čo im patrí naša vďaka. Prevoz zabezpečila Slobodná alternatíva.

Hlavná etapa výsadieb sa uskutočnila v jarnej sezóne. Sadovnícky materiál z bývalého podniku ZARES na Ivanskej ceste, nám poskytol Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, ktorý je jeho vlastníkom, za čo mu srdečne ďakujeme. Takisto ďakujeme pracovníkom firmy Marianum, ktorá je správcom tohoto majetku, za ochotné vybavovanie odberu materiálu.

Dreviny boli poskytnuté v marci a apríli vybraným subjektom, ktoré si ich na svoje náklady presadili na vytypované plochy. Akcií sa zúčastnili:

MÚ Devínska Nová Ves, DENOVA, MV SZOPK, BROZ, Za Matku Zem, MÚ Karlova Ves, APOP, školy vo Vajnoroch, základné a materské školy v Devínskej Novej Vsi, MŠ Majerníkova č.11 na Dlhých Dieloch, SAŽP, Dúbravka, Ekologické gymnázium na Pankúchovej ulici v Petržalke, ZŠ Prokofievova, Poľovnícke združenie DNV, občania. Celkový počet vysadených drevín činí cca 1623 kusov, väčšinou vzrastlých stromov a krov. Toto číslo je len orientačné, pretože kry sa pri vysádzaní mohli ešte deliť. Celkové číslo teda asi presiahne hodnotu o niekoľko desiatok, pričom pri kontajnerovaných drevinách možno rátať s takmer 100 % ujateľnosťou. Dreviny boli vysadené v katastroch mestských častí Devínska Nová Ves, Petržalka, Dúbravka, Karlova Ves, Vajnory.
V rámci projektu Zelená zeleni sa spolu vysadilo 1664 drevín

Na záver by sme radi ešte raz srdečne poďakovali všetkým zúčastneným stranám.

Za koordinátorov:

Mgr. Maroš Mačuha, Za Matku Zem
RNDr. Helga Kothajová, Bratislavské regionálne ochranárske združenie

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti