Environmentálna poradňa Studnička

Úvod | Programy | Súťaže pre deti | O nás | Kontakt | Mapa stránok | English | Deutsch | 2 % z dane |

Hľadať:

Slovensky  English  Deutsch

Powered by
Website Baker


Nešetri zelenou láskou

Environmentálna poradňa Studnička

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Bratislavské regionálne ochranárske združenie

Asociácia priemyslu a ochrany prírody

Štátna ochrana prírody SR – RCOP v Bratislave 

vyhlasujú pri príležitosti Dňa Zeme

v rámci programu  ZELENÉ PĽÚCA BRATISLAVY 

11. ROČNÍK SÚŤAŽE PRE DETI A MLÁDEŽ 

„NEŠETRI ZELENOU LÁSKOU“ 

na tému: 

Čo vieš o pôde?

CIEĽ:

  1. poznávanie pôdy a jej funkcií
  • budovanie kladného vzťahu detí k prírodnému prostrediu a uvedomenie si hodnoty jeho jednotlivých zložiek 

Kategórie súťaže:

  1. mladší žiaci = žiaci 1. - 5. ročníka ZŠ
  2. starší žiaci = žiaci 6. - 9. ročníka ZŠ 

Harmonogram súťaže: 

Zaslanie súťažných prác : do 31.5.2009

Vyhodnotenie zaslaných prác: 15.6.2009

Vyhlásenie výsledkov súťaže a ocenenie prác : 22.6.2009


Súťažné testy so správnymi odpoveďami: 

mladší žiaci

starší žiaci


Súťaž je určená pre jednotlivcov

Vyhodnotenie súťaže