Environmentálna poradňa Studnička

Úvod | Programy | Súťaže pre deti | O nás | Kontakt | Mapa stránok | English | Deutsch | 2 % z dane |

Hľadať:

Slovensky  English  Deutsch

Powered by
Website Baker


24. ročník súťaže Liečivé rastliny

Milí priatelia,

Vítame Vás na stránke 24. ročníka súťaže Liečivé rastliny.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, organizátormi súťaže sú: Environmentálna poradňa Studnička, Slovenská botanická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum v Bratislave.

Pripravili sme pre Vás nové súťažné úlohy a tešíme sa na vašu hojnú účasť.

Súťaž je rozdelená na dve vekové kategórie, M - mladší žiaci (5. – 6. ročník ZŠ, prima a sekunda OGY) a S - starší žiaci (7. - 9. ročník ZŠ,  tercia a kvarta OGY). Bude pozostávať z troch súťažných kôl. Prvé dve kolá sú korešpondenčné a vypracované úlohy budete zasielať elektronicky. 


Vyhodnotenie korešpondenčných kôl

výsledková listina korešpondenčných kôl - kategória M

výsledková listina korešpondenčných kôl - kategória S

 

 Celoštátne kolo sa uskutoční v dňoch 7. až 9. júna 2019 vo Vrútkach. Do celoštátneho kola postupuje podľa výsledkových listín prvých 21 (kategória M) resp. 22 (kategória S) súťažiacich. Vo výsledkových listinách sú vyznačení bledozeleným podkladom.

V najbližších dňoch dostanú títo súťažiaci emailovú pozvánku a bližšie informácie o mieste  a priebehu celoštátneho kola.   

okruhy tém


Vyhodnotenie prvého kola

výsledková listina 1. kola- kategória M

výsledková listina 1. kola - kategória S


Nevyhnutná podmienka účasti žiaka v súťaži

Z dôvodu platnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,  je potrebné mať súhlas zákonného zástupcu žiaka s účasťou v súťaži

Z tohto dôvodu musí každý súťažiaci vyplniť prihlášku do súťaže Liečivé rastliny, ktorú podpíše zákonný zástupca žiaka. Škola žiaka odošle prihlášku na adresu organizátora súťaže.

Environmentálna poradňa Studnička, Kolískova 12, 841 05 Bratislava

Do súťaže budú zaradené len tí žiaci, ktorých podpísané prihlášky do súťaže Liečivé rastliny, bude mať organizátor súťaže k dispozícii najneskôr do ukončenia 1. kola súťaže

Prihláška do súťaže Liečivé rastliny

Pokyny na vypracovanie úloh druhého kola

Nižšie uvedené úlohy druhého kola si pozorne prečítajte a po ich vypracovaní zašlite podľa pokynov elektronicky na adresu liecivky@studnicka.sk najneskôr do 

8. apríla 2019

V predmete správy musí byť uvedené: kategória, priezvisko a meno, škola!

Každý žiak musí odosielať vypracované úlohy v samostatnej e-mailovej správe!!!

Organizačné pokyny

 

Súťažné úlohy 2. kola

súťažné úlohy 2. kola - kategória M

súťažné úlohy 2. kola - kategória S


Pokyny na vypracovanie úloh prvého kola.

Otvorte si formulár so súťažnými otázkami pre príslušnú kategóriu. Vyplňte políčka s kontaktnými údajmi (pozor! Označené hviezdičkou sú povinné). Potom označte v teste správne odpovede a následne ich odošlite kliknutím na tlačidlo  „ Odoslať“. Každá otázka môže mať aj viac správnych odpovedí.

POZOR!!! Tlačidlo „Odoslať“ („Submit“) stlačte len vtedy, ak ste vyplnili celý test.

V opačnom prípade sa môže stať, že pri vyhodnocovaní zaradíme do spracovania neúplne vypracovaný test, čím môžete prísť o cenné body.

Vypracované úlohy prvého kola zasielajte najneskôr do

8. marca 2019

Po tomto termíne nebude možné úlohy odosielať!


Súťažné úlohy 1. kola

súťažné úlohy 1. kola - kategória M

súťažné úlohy 1. kola - kategória S