Environmentálna poradňa Studnička

Úvod | Programy | Súťaže pre deti | O nás | Kontakt | Mapa stránok | English | Deutsch | 2 % z dane |

Hľadať:

Slovensky  English  Deutsch

Powered by
Website Baker


22. ročník súťaže Liečivé rastliny

Milí priatelia

 Vítame Vás na stránke 22. ročníka súťaže Liečivé rastliny. 

 Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, organizátormi súťaže sú: Environmentálna poradňa Studnička, Slovenská botanická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum v Bratislave. 

 Pripravili sme pre Vás nové súťažné úlohy a tešíme sa na Vašu hojnú účasť. 

 Súťaž je rozdelená na dve vekové kategórie, M - mladší žiaci (5. – 6. ročník ZŠ, prima a sekunda OGY) a S - starší žiaci (7. - 9. ročník ZŠ, tercia a kvarta OGY). Bude pozostávať z troch súťažných kôl. Prvé dve kolá sú korešpondenčné a vypracované úlohy budete zasielať elektronicky. S 10 – 20 najlepšími súťažiacimi z obidvoch kategórií sa stretneme na celoštátnom kole v dňoch 16. – 18. 6. 2017. 

Pozorne si prečítajte organizačné pokyny, vyberte si súťažné úlohy svojej kategórie a vypracujte ich. Želáme Vám veľa zábavy a pekných chvíľ!

  

 Vyhodnotenie korešpondenčných kôl

výsledková listina korešpondenčných kôl - kategória M

výsledková listina korešpondenčných kôl - kategória S

 

 Celoštátne kolo sa uskutoční v dňoch 16. až 18. júna 2017 v Slovenskom raji. Do celoštátneho kola postupuje podľa výsledkových listín prvých 17 (kategória M) resp. 20 (kategória S) súťažiacich. Vo výsledkových listinách sú vyznačení bledozeleným podkladom.

V najbližších dňoch dostanú títo súťažiaci emailovú pozvánku a bližšie informácie o mieste  a priebehu celoštátneho kola. 

okruhy tém


Pokyny na vypracovanie úloh druhého kola

Nižšie uvedené úlohy druhého kola si pozorne prečítajte a po ich vypracovaní zašlite podľa pokynov elektronicky na adresu liecivky@studnicka.sk najneskôr do 

17. apríla 2017

V predmete správy musí byť uvedené: kategória, priezvisko a meno!

Každý žiak musí odosielať vypracované úlohy v samostatnej e-mailovej správe!!!

Organizačné pokyny

 


Súťažné úlohy 2. kola

súťažné úlohy 2. kola - kategória M

súťažné úlohy 2. kola - kategória S


Pokyny na vypracovanie úloh prvého kola. 

 Otvorte si formulár so súťažnými otázkami pre príslušnú kategóriu. Vyplňte políčka s kontaktnými údajmi (pozor! Označené hviezdičkou sú povinné). Potom označte v teste správne odpovede a následne ich odošlite kliknutím na tlačidlo „Odoslať“. Každá otázka môže mať aj viac správnych odpovedí. 

POZOR!!! Tlačidlo „Odoslať“ stlačte len vtedy, ak ste vyplnili celý test. 

 V opačnom prípade sa môže stať, že pri vyhodnocovaní zaradíme do spracovania neúplne vypracovaný test, čím môžete prísť o cenné body.

  Vypracované úlohy prvého kola zasielajte najneskôr do  

24. februára 2017 

 Po tomto termíne nebude možné úlohy odosielať!


Súťažné úlohy 1. kola

súťažné úlohy 1. kola - kategória M

súťažné úlohy 1. kola - kategória S