Environmentálna poradňa Studnička

Úvod | Programy | Súťaže pre deti | O nás | Kontakt | Mapa stránok | English | Deutsch | 2 % z dane |

Hľadať:

Slovensky  English  Deutsch

Powered by
Website Baker


21. ročník súťaže Liečivé rastliny

Milí priatelia

 Vítame Vás na stránke 21. ročníka súťaže Liečivé rastliny. 

 Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, organizátormi súťaže sú: Environmentálna poradňa Studnička, Slovenská botanická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum v Bratislave. 

 Pripravili sme pre Vás nové súťažné úlohy a tešíme sa na vašu hojnú účasť. 

 Súťaž je rozdelená na dve vekové kategórie, M - mladší žiaci (5. – 6. ročník ZŠ, prima a sekunda OGY) a S - starší žiaci (7. - 9. ročník ZŠ, tercia a kvarta OGY). Bude pozostávať z troch súťažných kôl. Prvé dve kolá sú korešpondenčné a vypracované úlohy budete zasielať elektronicky. S 10 – 20 najlepšími súťažiacimi z obidvoch kategórií sa stretneme na celoštátnom kole v dňoch 10. – 12. 6. 2016. 

 Celoštátne kolo súťaže Liečivé rastliny sa bude konať v priestoroch Inštitútu pre verejnú správu v Bratislave. Pozvánku na účasť v celoštátnom kole pošleme v najbližších dňoch elektronicky súťažiacim, ktorí sa po vyhodnotení obidvoch korešpondenčných kôl umiestnili na prvých 23 (kategória M) a prvých 21 (kategória S) miestach. Vo výsledkových listinách sú pozvaní súťažiaci vyznačení bledozeleným podkladom.

  Vyhodnotenie korešpondenčných kôl

výsledková listina 2. kola - kategória M

výsledková listina 2. kola - kategória S


Pre účastníkov celoštátneho kola súťaže okruhy rastlín, na ktoré budú zamerané súťažné úlohy na celoštátnom kole.

okruhy rastlín


  Pokyny na vypracovanie úloh druhého kola

Nižšie uvedené úlohy druhého kola si pozorne prečítajte a po ich vypracovaní zašlite podľa pokynov elektronicky na adresu liecivky@studnicka.sk najneskôr do 

10. apríla 2016

V predmete správy musí byť uvedené: kategória, priezvisko a meno!

Každý žiak musí odosielať vypracované úlohy v samostatnej e-mailovej správe!!!

Súťažné úlohy 2. kola

 

súťažné úlohy 2. kola - kategória M

súťažné úlohy 2. kola - kategória S


Pokyny na vypracovanie úloh prvého kola. 

 Otvorte si formulár so súťažnými otázkami pre príslušnú kategóriu. Vyplňte políčka s kontaktnými údajmi (pozor! Označené hviezdičkou sú povinné). Potom označte v teste správne odpovede a následne ich odošlite kliknutím na tlačidlo „ Odoslať“. Každá otázka môže mať aj viac správnych odpovedí. 

POZOR!!! Tlačidlo „Odoslať“ stlačte len vtedy, ak ste vyplnili celý test. 

 V opačnom prípade sa môže stať, že pri vyhodnocovaní zaradíme do spracovania neúplne vypracovaný test, čím môžete prísť o cenné body.

  Vypracované úlohy prvého kola zasielajte najneskôr do  

29. februára 2016 

 Po tomto termíne, nebude možné úlohy odosielať!


Súťažné úlohy 1. kola

súťažné úlohy 1. kola - kategória M

súťažné úlohy 1. kola - kategória S


formular