Environmentálna poradňa Studnička

Úvod | Programy | Súťaže pre deti | O nás | Kontakt | Mapa stránok | English | Deutsch | 2 % z dane |

Hľadať:

Slovensky  English  Deutsch

Powered by
Website Baker


20. ročník súťaže Liečivé rastliny

Milí priatelia

Vítame Vás na stránke 20.ročníka súťaže Liečivé rastliny. 

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, organizátormi súťaže sú: Environmentálna poradňa Studnička, Slovenská botanická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum v Bratislave. 

V dňoch 12. až 14. júna 2015  sa v priestoroch Inštitútu pre verejnú správu v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo 20. ročníka súťaže Liečivé rastliny. 
 
 

Celoštátne kolo súťaže bolo rozdelené na tieto časti: test, poznávanie živých rastlín, určovanie herbárových položiek, určovanie čajov a sušených drog. Okrem toho deti mimo súťaže na tvorivých dielňach stavali chalúpky zo slamy.

V sobotu popoludní navštívili účastníci Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum v Bratislave .

Na záver sme vyhodnotili celé celoštátne kolo, vyhlásili výsledky a odovzdali diplomy a ceny. Vďaka sponzorom sme mohli rozdať ceny aj všetkým súťažiacim. Okrem toho sme zaslali aj diplomy všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili oboch korešpondenčných kôl.

Celoštátneho kola sa zúčastnilo 35 súťažiacich, 14 členov pedagogického sprievodu a 8 členov odbornej komisie (+ organizačné zabezpečenie), spolu 57 účastníkov.

Výsledkové listiny celoštátneho kola

Výsledková listina - kategória M
Výsledková listina - kategória S


Vyhodnotenie prvých dvoch kôl

Výsledková listina - kategória M
Výsledková listina - kategória S

Organizačné pokyny

Pokyny na vypracovanie úloh druhého kola

Nižšie uvedené úlohy druhého kola si pozorne prečítajte a po ich vypracovaní zašlite podľa pokynov elektronicky na adresu liecivky@studnicka.sk najneskôr do 

20. apríla 2015

V predmete správy musí byť uvedené: kategória, priezvisko a meno!

Každý žiak musí odosielať vypracované úlohy v samostatnej e-mailovej správe!!!

Súťažné úlohy 2. kola