Environmentálna poradňa Studnička

Úvod | Programy | Súťaže pre deti | O nás | Kontakt | Mapa stránok | English | Deutsch | 2 % z dane |

Hľadať:

Slovensky  English  Deutsch

Powered by
Website Baker


19. ročník súťaže Liečivé rastliny

Milí priatelia,

vítame Vás na stránke 19. ročníka súťaže Liečivé rastliny.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, organizátormi súťaže sú: Environmentálna poradňa Studnička, Slovenská botanická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum v Bratislave.

Súťaž je rozdelená na dve vekové kategórie, M - mladší žiaci (5. – 6. ročník ZŠ, prima a sekunda OGY) a S - starší žiaci (7. - 9. ročník ZŠ, tercia a kvarta OGY). Pozostáva z troch súťažných kôl. Prvé dve kolá sú korešpondenčné.

Celoslovenské kolo sa bude konať v dňoch 13. až 15. júna 2014 v Krupine v účelovom zariadení Ministerstva vnútra SR Krupina - Tepličky.

Do celoslovenského kola postupujú súťažiaci, ktorí sa po dvoch postupových kolách umiestnili na najvyšších priečkach a vo výsledkových listinách sú vyznačení bledozeleným podkladom.

Postupujúci súťažiaci dostanú elektronicky pozvánku a pokyny s návratkou, ktorú nám obratom zašlú vyplnenú naspäť.

Vyhodnotenie po 2 kolách

výsledková listina - kategória M
výsledková listina - kategória S

Metodicko-organizačné pokyny

Okruhy otázok pre celoštátne koloÚlohy 2. kola

Pozorne si prečítajte zadania pre Vašu kategóriu. Vypracované úlohy zašlite elektronicky podľa pokynov na emailovú adresu
liecivky@studnicka.sk 
do 25. apríla 2014
do predmetu správy treba uviesť : kategóriu, priezvisko a meno; každá správa smie obsahovať  vypracované úlohy len jedného žiaka! 


Súťažné úlohy 2. kola - mladší žiaci
Súťažné úlohy 2. kola - starší žiaci

vyhodnotenie 1. kola - kategória M
vyhodnotenie 1. kola - kategória S

 

Pokyny na vypracovanie úloh prvého kola.

Otvorte si formulár so súťažnými otázkami pre príslušnú kategóriu. Vyplňte políčka s kontaktnými údajmi (pozor! Označené hviezdičkou sú povinné). Potom označte v teste správne odpovede a následne ich odošlite kliknutím na tlačidlo „ Odoslať“.
Každá otázka môže mať aj viac správnych odpovedí.

POZOR!!! Tlačidlo „Odoslať“ stlačte len vtedy, ak ste vyplnili celý test.


 V opačnom prípade sa môže stať, že pri vyhodnocovaní zaradíme do spracovania neúplne vypracovaný test, čím môžete prísť o cenné body. Vypracované úlohy prvého kola zasielajte najneskôr do

15. marca 2014

Po tomto termíne nebude možné úlohy odosielať!


Súťažné úlohy 1. kola - mladší žiaci
Súťažné úlohy 1. kola - starší žiaci