Environmentálna poradňa Studnička

Úvod | Programy | Súťaže pre deti | O nás | Kontakt | Mapa stránok | English | Deutsch | 2 % z dane |

Hľadať:

Slovensky  English  Deutsch

Powered by
Website Baker


18. ročník súťaže Liečivé rastliny

Milí priatelia,

Vítame Vás na stránke 18.ročníka súťaže Liečivé rastliny.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, organizátormi súťaže sú: Environmentálna poradňa Studnička, Slovenská botanická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum v Bratislave, Botanická záhrada Univerzity Komenského.

Súťaž už tradične prebehla v troch kolách: Prvé korešpondenčné kolo bolo zamerané predovšetkým na zvládnutie teoretických poznatkov súťažiacimi. Druhé korešpondenčné kolo bolo zamerané na praktické úlohy – vymyslieť krížovku, ktorej tajničku tvoril názov liečivej rastliny a potom napísať príbeh o tejto liečivej rastline. Celoštátne kolo zahŕňalo teoretické aj praktické úlohy. Súťažiaci súťažili v  dvoch kategóriách M – (žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ a prímy a sekundy OGY) a S – starší (žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ a tercie a kvarty OGY).

 18. ročníka súťaže Liečivé rastliny sa zúčastnilo v kategórii M 210 žiakov a v kategórii S 113 žiakov z 32 základných škôl. Spolu sa do súťaže úspešne zapojilo 323 žiakov.

Celoslovenské kolo sa uskutočnilo v dňoch 14. až 16. júna 2013  v priestoroch podnikového rekreačného zariadenia Stará voda v Hnileckej doline.

Celoštátne kolo súťaže bolo rozdelené na tieto časti: test, poznávanie živých rastlín, určovanie herbárových položiek, určovanie čajov a sušených drog. Okrem toho sa deti nesúťažne zabavili viazaním rôznych obrázkov z korálikov a modelovaním kvietkov z krepového papiera.

Počas súťaže absolvovali účastníci exkurziu do územia Európskeho významu SKÚEV Starovodské jedliny, na ktorej nás odborným výkladom sprevádzal Mgr. Milan Barlog, pracovník NP Slovenský raj. Večer po zotmení sledovali deti nočnú oblohu cez astronomický ďalekohľad. Na záver sme vyhodnotili celé celoštátne kolo, vyhlásili výsledky a odovzdali diplomy a ceny. Vďaka sponzorom sme mohli rozdať ceny aj všetkým súťažiacim a jednotlivým školám. Okrem toho sme zaslali aj diplomy všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili oboch korešpondenčných kôl.

Celoštátneho kola sa zúčastnilo 32 súťažiacich, 15 členov pedagogického sprievodu a 7 členov odbornej komisie (+ organizačné zabezpečenie), spolu 54 účastníkov.


Vyhodnotenie celoslovenského kola

výsledková listina - kategória M

výsledková listina - kategória S