Environmentálna poradňa Studnička

Úvod | Programy | Súťaže pre deti | O nás | Kontakt | Mapa stránok | English | Deutsch | 2 % z dane |

Hľadať:

Slovensky  English  Deutsch

Powered by
Website Baker


17. ročník súťaže Liečivé rastliny

Milí priatelia,

Vítame Vás na stránke 17.ročníka súťaže Liečivé rastliny. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, organizátormi súťaže sú: Environmentálna poradňa Studnička, Slovenská botanická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum v Bratislave, Botanická záhrada Univerzity Komenského.

Celoštátne kolo 17. ročníka súťaže Liečivé rastliny sa uskutočnilo v dňoch 15. až 17. júna 2012 v prostredí CHKO Dunajské luhy v priestoroch ubytovacieho zariadenia STU v Gabčíkove.

Tohtoročné celoštátne kolo sme venovali pamiatke uznávaného odborníka v oblasti využitia liečivých rastlín
- doc. PhMr. Jaroslava Kresánka, Csc.. 

 Súťaž bola rozdelená na tieto časti: test, poznávanie živých rastlín, určovanie herbárových položiek, určovanie čajov a sušených drog.

Nesúťažne sa deti zabavili stavbou malých drevených pltí a tkaním malých koberčekov zo zvyškov látok. Počas súťaže absolvovali účastníci exkurziu do lužných lesov v okolí Gabčíkova s odborným výkladom Ing. Gabriela Izsáka z CHKO Dunajské luhy, spojenú s plavbou na člne po dunajskom ramene, ktorú pre nás zabezpečili pracovníci Štátnych lesov spolu so Štátnou plavebnou správou, ktorá nám poskytla autobus. V sobotu večer sme deťom premietli film o krásach lužných lesov na Dunaji.

Na záver sme vyhodnotili celé celoštátne kolo, vyhlásili výsledky a odovzdali diplomy a ceny. Naše poďakovanie patrí aj všetkým sponzorom, vďaka ktorým sme mohli rozdať ceny aj všetkým súťažiacim a jednotlivým školám. Okrem toho sme zaslali aj diplomy všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili oboch korešpondenčných kôl.

Výsleková listina celoštátneho kola - kategória M 

Výsleková listina celoštátneho kola - kategória S


Vyhodnotenie korešpondenčných kôl

výsledková listina - kategória M
výsledková listina - kategória S