Environmentálna poradňa Studnička

Úvod | Programy | Súťaže pre deti | O nás | Kontakt | Mapa stránok | English | Deutsch | 2 % z dane |

Hľadať:

Slovensky  English  Deutsch

Powered by
Website Baker


15. ročník súťaže Liečivé rastliny

Celoštátne kolo sa uskutočnilo 18.6. – 20.6. 2010 v Tatranskej Lesnej vo Vysokých Tatrách v rekreačnom zariadení Karpatia. Organizátormi súťaže boli Environmentálna poradňa Studnička, Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, Botanická záhrada Univerzity Komenského, Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum v Bratislave. Súťaž bola rozdelená na tieto časti: test, poznávanie živých rastlín, určovanie herbárových položiek a určovanie čajov a sušených drog.

Okrem súťaže deti prvý večer modelovali rôzne dielka z modelovacej hmoty a slaného cesta, ktoré si po zapečení v rúre zobrali domov. V sobotu poobede absolvovali exkurziu do Botanickej záhrady TANAP-u v Tatranskej Lomnici a večer sa zúčastnili prednášky Ing. Pížla o využití liečivých rastlín v každodennom stravovaní.

Po zasadnutí odbornej komisie a spočítaní všetkých bodov sa v nedeľu vyhlásili výsledky a odovzdali diplomy a ceny. Vďaka sponzorom boli ocenení nielen víťazi, ale aj všetci súťažiaci.

Celoštátneho kola sa zúčastnilo 33 súťažiacich, 18 členov pedagogického sprievodu, 7 členov odbornej komisie a organizačného zabezpečenia, spolu 58 účastníkov.

15. ročník súťaže pre vás pripravili:

RNDr. Silvia Pížlová

EP Studnička

PhDr. Danka Gindlová

EP Studnička

RNDr. Barbora Marholdová

EP Studnička

RNDr. Janka Ružičková, CSc.

SBS pri SAV

RNDr. Eva Ondreasová

EP Studnička

Ing. Jaroslav Pížl

odb. na výživu

Ing. Iveta Božoňová

EP Studnička

RNDr. Eleonóra Michalková, CSc.

SBS pri SAV

RNDr. Daniela Tekeľová, CSc.

FaF UK

Prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.

SBS pri SAV

RNDr. Jana Uhlířová

SNM – Prír. múzeum

RNDr. Zuzana Kyseľová

Botanická záhrada TANAP

 

Vyhodnotenie prvého a druhého kola