Environmentálna poradňa Studnička

Úvod | Programy | Súťaže pre deti | O nás | Kontakt | Mapa stránok | English | Deutsch | 2 % z dane |

Hľadať:

Slovensky  English  Deutsch

Powered by
Website Baker


14. ročník súťaže Liečivé rastliny

Milí priatelia!

Vítame vás na stránke 14. ročníka súťaže liečivé rastliny. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, organizátormi súťaže sú: Environmentálna poradňa Studnička, Slovenská botanická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum v Bratislave, Botanická záhrada Univerzity Komenského.

Dúfame, že aj tento rok sa spolu niečo nové naučíme.

Pripravili sme pre vás nové súťažné úlohy. Budete súťažiť opäť v dvoch súťažných kategóriách: mladší žiaci (označenie M), starší žiaci (označenie S). Súťaž je trojkolová: 1. kolo, 2. kolo a celoštátne kolo. Oproti predchádzajúcim ročníkom dochádza k drobnej zmene, pretože v budúcnosti plánujeme vyhodnocovať súťažné odpovede elektronicky. Preto v prvom kole budete riešiť len teoretické úlohy a v druhom kole praktické úlohy. 300 najlepších riešiteľov prvého kola postupuje do druhého kola. Obmedzený počet súťažiacich postupujúcich do 2. kola je len z kapacitných dôvodov, aby sme stihli úlohy aj vyhodnotiť. Veríme však, že všetci si praktické úlohy druhého kola vyriešite aspoň pre svoje potešenie. Preto zo všetkých súťažiacich, ktorí sa zapoja do 1. kola a nepostúpia do 2. kola, vyžrebujeme z každej kategórie 3 a pošleme im knihy. Do celoštátneho kola postupuje z každej kategórie 10 - 20 najlepších žiakov, pokiaľ to dovolia finančné prostriedky.

Celoštátne kolo plánujeme tento rok uskutočniť v Strážovských vrchoch 29. – 31. 5. 2009. V prípade, že by sa nepodarilo naakumulovať dostatočné množstvo finančných prostriedkov potrebných na jeho realizáciu, víťazov určíme zrátaním bodov z prvého a druhého kola a ceny im zašleme poštou.

Želáme veľa šťastia a zábavy!

Za organizátorov súťaže

RNDr. Helga Kothajová a Ing. Iveta Božoňová

Priebežné výsledky súťaže

Vyhodnotenie celoštátneho kola

Celoštátne kolo sa uskutočnilo 29.5. – 31.5.2009 v Strážovských vrchoch v rekreačnom zariadení Podskalie. Organizátormi súťaže boli Environmentálna poradňa Studnička, Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, Botanická záhrada Univerzity Komenského, Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum v Bratislave, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici. Súťaž bola rozdelená na tieto časti: test, poznávanie živých rastlín, určovanie herbárových položiek, určovanie čajov a sušených drog a aranžovanie. Deti aranžovali desať ikeban podľa sviatkov v roku – Nový rok, Valentín, Fašiang, Veľká Noc, narodeniny, Deň matiek, svadba, Dušičky, Advent, Vianoce. Ďalej aranžovali maličkú bylinkovú fľaštičku – prívesok na krk. Okrem toho sa učili drotárskemu remeslu od drotárky pani Anny Žižkovej zo Žiliny. Počas súťaže absolvovali účastníci exkurziu na bylinkovú ekofarmu v Podskalí. Vychádzku viedla RNDr. Daniela Dúbravková, miestna expertka a botanička z Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. V sobotu večer bolo aj napriek nepriaznivému počasiu posedenie pri ohni a opekačka.

Po zasadnutí odbornej komisie a spočítaní všetkých bodov sa vyhlásili výsledky a odovzdali diplomy a ceny. Vďaka sponzorom boli ocenení nielen víťazi, ale aj všetci súťažiaci.

Celoštátneho kola sa zúčastnilo 39 súťažiacich, 17 členov pedagogického sprievodu, 8 členov odbornej komisie a organizačného zabezpečenia a 1 zdravotníčka, spolu 65 účastníkov.

14. ročník súťaž pre vás pripravili:

<>< />
RNDr. Helga KothajováEP Studnička
Mgr. Mária KusáEP Studnička
PhDr. Danka GindlováEP Studnička
RNDr. Barbora MarholdováEP Studnička
RNDr. Janka SmatanováSBS pri SAV
RNDr. Daniela DúbravkováVlastivedné múzeum v Pov. Bystrici
Ing. Pavol KothajEP Studnička
Eva Rozsypalovázdravotníčka
Anna Žižkovádrotárka Žilina
Ing. Iveta BožoňováEP Studnička
RNDr. Eva OndreasováEP Studnička
Doc. RNDr. Karol Marhold, CSc.SBS pri SAV
Mgr. Katarína VidékyováSNM – Prír.múzeum v Bratislave
PharmDr. Lukáš BryndzaSpišská Nová Ves
Mgr. Štefánia BryndzováSpišská Nová Ves