Environmentálna poradňa Studnička

Úvod | Programy | Súťaže pre deti | O nás | Kontakt | Mapa stránok | English | Deutsch | 2 % z dane |

Hľadať:

Slovensky  English  Deutsch

Powered by
Website Baker


13. ročník súťaže Liečivé rastliny

Vyhodnotenie celoštátneho kola 

Celoštátne kolo sa uskutočnilo 23.5. – 25. 5. 2008 na chate Havranovo v Belianskej doline vo Veľkej Fatre v prekrásnom prírodnom prostredí.

Súťaž bola rozdelená na tieto časti: test, poznávanie živých rastlín, určovanie herbárových položiek, určovanie čajov a sušených drog a aranžovanie. Deti aranžovali 1 ikebanu – závesnú guľu zo sušených rastlín.

Počas súťaže absolvovali účastníci vychádzku po Belianskej doline s odborným floristickým výkladom. Pre staršie deti viedla exkurziu RNDr. Judita Kochjarová, CSc. z Botanickej záhrady UK Blatnica, pre mladšie deti Mgr. Katarína Vidékyová zo SNM – Prírodovedného múzea v Bratislave.

Prvý večer sa všetky deti zabavili na karnevale, na ktorý si vlastnoručne zhotovili masky na tému liečivá rastlina a pripravili krátku básničku alebo riekanku o účinkoch rastliny, ktorú stvárňovali.

Večer bola ešte pre horlivejších záujemcov prezentácia na tému liečivé rastliny, ktorú pripravila RNDr. Helga Kothajová.

 Po zasadnutí odbornej komisie a spočítaní všetkých bodov sme na záver vyhodnotili celé celoštátne kolo, vyhlásili výsledky a odovzdali diplomy a ceny. Vďaka sponzorom sme mohli oceniť aj ďalších súťažiacich a vyhodnotiť aj najkrajšiu karnevalovú masku.

Keďže nám prialo aj počasie, využili súťažiaci pekné počasie a chvíle voľna aktívne pri loptových hrách a obdivovaním krás Belianskej doliny.

Celoštátneho kola sa zúčastnilo 49 súťažiacich, 20 členov pedagogického sprievodu, 8 členov odbornej komisie a 1 zdravotníčka.

Všetkým ďakujeme za účasť a snahu!

Tohtoročnú súťaž pripravili:

Odborná komisia

RNDr. Helga Kothajová                                 EP Studnička
RNDr. Judita Kochjarová, CSc.                      Botanická záhrada, Blatnica
Mgr. Kvetka Geclerová                                  Rohožník
RNDr. Silvia Pížlová                                       EP Studnička
PhDr. Danka Gindlová                                    EP Studnička
RNDr. Barbora Marholdová                            EP Studnička
Mgr. Katarína Vidékyová                                SNM – Prír. múzeum, BA 

Organizačné zabezpečenie
Ing. Pavol Kothaj                                            EP Studnička
Eva Rozsypalová                                             zdravotníčka 

Spolupráca
Ing. Iveta Božoňová                                       EP Studnička
PharmDr. Daniela Tekeľová                           Slov. botanická spoločnosť
Doc. RNDr. Karol Marhold, CSc.                   Slov. botanickáspoločnosť


výsledková listina celoslovenského kola, kategória M

organizačné pokyny.pdf

výsledková listina celoslovenského kola, kategória S

Zoznamy účastnikov celoslovenského kola

sprevádzajúce osoby
kategória M

kategória S

Priebežné výsledky 13. kola súťaže Liečivé rastliny