Environmentálna poradňa Studnička

Úvod | Programy | Súťaže pre deti | O nás | Kontakt | Mapa stránok | English | Deutsch | 2 % z dane |

Hľadať:

Slovensky  English  Deutsch

Powered by
Website Baker


12. ročník súťaže Liečivé rastliny

Milí priatelia!

Ďakujeme vám v mene organizátorov ako aj odbornej komisie za vašu účasť na 12. ročníku celoslovenskej súťaže Liečivé rastliny.

Súťaž, ktorá sa uskutočnila v priebehu tohoto školského roka, pripravili Environmentálna poradňa Studnička, Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum v Bratislave a Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave. Vyhlasovateľom súťaže bolo MŠ SR.

Celá súťaž prebehla v troch kolách: Prvé korešpondenčné kolo bolo zamerané predovšetkým na zvládnutie teoretických poznatkov súťažiacimi. Bolo doplnené o praktické úlohy a terénne pozorovania, ktoré je možné uskutočniť v zimnom období. Druhé korešpondenčné kolo bolo vo výraznejšej miere doplnené o praktické úlohy (mapovanie liečivých rastlín, vlastné fenologické pozorovanie a súťažiaci navrhovali aj titulnú stránku knihy a plagát). Celoštátne kolo zahŕňalo najviac praktických úloh. Súťažiaci súťažili v dvoch kategóriách M – mladší (žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ a prímy a sekundy OGY) a S – starší (žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ a tercie a kvarty OGY).

12. ročníka súťaže Liečivé rastliny sa zúčastnilo v kategórii M 363 žiakov zo 74 základných škôl a osemročných gymnázií a v kategórii S 300 žiakov zo 81 základných škôl a osemročných gymnázií. Spolu sa do súťaže úspešne zapojilo 663 žiakov zo 109 škôl. Mimo tohoto počtu sme ešte 2 žiakov nemohli zaradiť do súťaže, pretože poslali súťažné práce až po zverejnení výsledkov. O súťaž prejavilo záujem spolu 665 žiakov a 111 škôl.

Celoštátne kolo sa uskutočnilo 22.6. – 24. 6. 2007 v zariadení bývalej chaty Energetik spoločnosti Klak s.r.o. vo Fačkovskom sedle (obec Kľačno) v prírodnom prostredí na rozhraní Strážovských vrchov a Malej Fatry pod vrchom Kľak. Spoluorganizátormi súťaže boli aj Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum v Bratislave. Súťaž bola rozdelená na tieto časti: test, poznávanie živých rastlín, určovanie herbárových položiek, určovanie čajov a sušených drog a aranžovanie. Deti aranžovali sušenú vypichovanú ikebanu zo sušených farebných rastlín. Počas súťaže absolvovali účastníci návštevu Slovenského betlehemu v Rajeckej Lesnej, kde si prezreli unikátnu expozíciu slovenského rezbára. Organizátori súťaže tento rok pripravili pre deti a ich pedagógov aj výstavku o liečivých rastlinách a ukážky prác žiakov z minulých ročníkov.

Na záver sme vyhodnotili celé celoštátne kolo, vyhlásili výsledky a odovzdali diplomy a ceny. Vďaka sponzorom, ktorých v tomto roku pribudlo, sme mohli oceniť nielen víťazov, ale aj všetkých súťažiacich.

Celoštátneho kola sa zúčastnilo 23 súťažiacich, 14 členov pedagogického sprievodu a 8 členov odbornej komisie a organizačného zabezpečenia, spolu 45 účastníkov.