Environmentálna poradňa Studnička

Úvod | Programy | Súťaže pre deti | O nás | Kontakt | Mapa stránok | English | Deutsch | 2 % z dane |

Hľadať:

Slovensky  English  Deutsch

Powered by
Website Baker


11. ročník súťaže Liečivé rastliny

11. ročník súťaže Liečivé rastliny, ktorý sa uskutočnil v školskom roku 2006/2007 pripravili Environmentálna poradňa Studnička a Slovenská botanická spoločnosť pri SAV. Vyhlasovateľom súťaže bolo MŠ SR.

Celá súťaž prebehla v troch kolách: Prvé korešpondenčné kolo bolo zamerané predovšetkým na zvládnutie teoretických poznatkov súťažiacimi. Bolo doplnené o praktické úlohy a terénne pozorovania, ktoré je možné uskutočniť v zimnom období (napr. meranie púčikov stromov). Druhé korešpondenčné kolo bolo vo výraznejšej miere doplnené o praktické úlohy (mapovanie liečivých rastlín, vlastné pozorovanie a súťažiaci navrhovali aj logo súťaže). Celoštátne kolo zahŕňalo najviac praktických úloh a prvý raz bolo zamerané aj na kooperatívnosť detí a pedagógov. Súťažiaci súťažili v dvoch kategóriách M – mladší (žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ a prímy a sekundy OGY) a S – starší (žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ a tercie a kvarty OGY).

11. ročníka súťaže Liečivé rastliny sa zúčastnilo v kategórii M 219 žiakov zo 44 základných škôl a osemročných gymnázií a v kategórii S 130 žiakov zo 46 základných škôl a osemročných gymnázií. Spolu sa do súťaže úspešne zapojilo 362 žiakov. Mimo tohoto počtu sme ešte 13 žiakov nemohli zaradiť do súťaže z dôvodu riešenia nesprávnej kategórie, alebo neschopnosti identifikovať súťažiaceho (deti sa zabudli podpísať) a 2 žiačky poslali súťažné práce až po zverejnení výsledkov. O súťaž prejavilo záujem spolu 377 žiakov a 73 škôl. Z ďalších škôl nám ešte telefonovali v priebehu 2. kola, žiaľ, tieto školy sme už mohli odkázať len na budúci, dvanásty ročník súťaže.

Celoštátne kolo sa uskutočnilo 30.5. – 1. 6. 2006 v zariadení Sales Don Bosca v Bratislave – Dúbravke v prírodnom prostredí Devínskych Karpát. Spoluorganizátormi súťaže boli aj Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum v Bratislave. Súťaž bola rozdelená na tieto časti: test, poznávanie živých rastlín, určovanie herbárových položiek, určovanie čajov a sušených drog a aranžovanie. Deti aranžovali 1 sušenú ikebanu zo sušených farbených aj nefarbených rastlín, 1 narodeninové aranžmá zo živých kvetov a maľovali farbami na sklo kvetinovú štvorhrannú nádobu. Počas súťaže absolvovali účastníci návštevu Botanickej záhrady Univerzity Komenského v Bratislave, kde si prezreli aj skleníky a návštevu Slovenského národného múzea – Prírodovedného múzea v Bratislave, kde zaujala expozícia o mamutovi. Vzhľadom na zlé počasie nebolo posedenie pri táboráku a gitare spojené s opekaním, ale deti sa zabavili na karnevale, na ktorý si vlastnoručne zhotovili masky na tému liečivá rastlina. Na záver sme vyhodnotili celé celoštátne kolo, vyhlásili výsledky a odovzdali diplomy a ceny. Vďaka sponzorom sme mohli oceniť aj ďalších súťažiacich a vyhodnotiť aj víťazné logá, najkrajšie ikebany a karnevalové masky a odovzdať ceny za kooperatívnosť.

Celoštátneho kola sa zúčastnilo 44 súťažiacich, 21 členov pedagogického sprievodu a 8 členov odbornej komisie (+ organizačné zabezpečenie), spolu 73 účastníkov.