Environmentálna poradňa Studnička

Úvod | Programy | Súťaže pre deti | O nás | Kontakt | Mapa stránok | English | Deutsch | 2 % z dane |

Hľadať:

Slovensky  English  Deutsch

Powered by
Website Baker


23. ročník súťaže Liečivé rastliny

Milí priatelia

 Vítame Vás na stránke 22. ročníka súťaže Liečivé rastliny. 

 Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, organizátormi súťaže sú: Environmentálna poradňa Studnička, Slovenská botanická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum v Bratislave. 

 Pripravili sme pre Vás nové súťažné úlohy a tešíme sa na Vašu hojnú účasť. 

 Súťaž je rozdelená na dve vekové kategórie, M - mladší žiaci (5. – 6. ročník ZŠ, prima a sekunda OGY) a S - starší žiaci (7. - 9. ročník ZŠ, tercia a kvarta OGY). Bude pozostávať z troch súťažných kôl. Prvé dve kolá sú korešpondenčné a vypracované úlohy budete zasielať elektronicky. V prípade, že nazbierame dostatok finančných prostriedkov, stretneme sa s 10 – 20 najlepšími súťažiacimi z obidvoch kategórií na celoštátnom kole v dňoch 8. – 10. 6. 2018. 

Pozorne si prečítajte organizačné pokyny, vyberte si súťažné úlohy svojej kategórie a vypracujte ich. Želáme Vám veľa zábavy a pekných chvíľ!

Pokyny na vypracovanie úloh prvého kola. 

 Otvorte si formulár so súťažnými otázkami pre príslušnú kategóriu. Vyplňte políčka s kontaktnými údajmi (pozor! Označené hviezdičkou sú povinné) a prejdite na vypracovanie testu kliknutím na tlačidlo Ďalej" príp Next", ak máte anglickú verziu. Potom označte v teste správne odpovede a následne ich odošlite kliknutím na tlačidlo „Odoslať“, príp. Submit". Každá otázka môže mať aj viac správnych odpovedí. 

POZOR!!! Tlačidlo „Odoslať“/Submit" stlačte len vtedy, ak ste vyplnili celý test. 

 V opačnom prípade sa môže stať, že pri vyhodnocovaní zaradíme do spracovania neúplne vypracovaný test, čím môžete prísť o cenné body.

  Vypracované úlohy prvého kola zasielajte najneskôr do  

10. marca 2018 

 Po tomto termíne nebude možné úlohy odosielať!


Súťažné úlohy 1. kola

súťažné úlohy 1. kola - kategória M

súťažné úlohy 1. kola - kategória S