Environmentálna poradňa Studnička

Úvod | Programy | Súťaže pre deti | O nás | Kontakt | Mapa stránok | English | Deutsch | 2 % z dane |

Hľadať:

Slovensky  English  Deutsch

Powered by
Website Baker


Organizácie, ktoré sa doteraz zapojili do programu

Mimovládne organizácie, ktoré sa zapojili do programu Zelené pľúca Bratislavy:

 • Aliancia žien Slovenska
 • Asociácia priemyslu a ochrany prírody
 • Bratislavské regionálne ochranárske združenie
 • EKOPARK Bratislava, n.f.
 • Ekoprogres
 • Environmentálna poradňa Studnička
 • Greenpeace na Slovensku
 • Liga lesnej múdrosti
 • Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny
 • Sloboda zvierat
 • Slobodná alternatíva
 • Slovenská environmentálna počítačová sieť
 • Slovenská riečna sieť
 • Strom života
 • Za matku Zem
 • ZO SZOPK č. 4 Líščie údolie
 • ZO SZOPK č. 8 Miniopterus
 • ZO SZOPK č. 17 Sírius

Mestské časti, v ktorých sa uskutočnili výsadby v rámci programu Zelené pľúca Bratislavy:

 • Devínska Nová Ves
 • Dúbravka
 • Karlova Ves
 • Petržalka
 • Vajnory

Program finančne podporili:


Regionálne environmentálne centrum pre krajiny strednej a východnej Európy

Sasakawa Peace Foundation

Sadenice na výsadbu poskytli:

 • FLORSAD
 • Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
 • PROFYTO

Štátne organizácie, ktoré sa zapojili do programu Zelené pľúca Bratislavy:

SAŽP COPK Bratislava
IUVENTA