Environmentálna poradňa Studnička

Úvod | Programy | Súťaže pre deti | O nás | Kontakt | Mapa stránok | English | Deutsch | 2 % z dane |

Hľadať:

Slovensky  English  Deutsch

Powered by
Website Baker


Zelené pľúca Bratislavy


logo Zelené pľúca Bratislavy Hlavným cieľom programu je dosiahnuť postupné zlepšenie kvality životného prostredia Bratislavy a jej okolia, a to predovšetkým rozsiahlym a systematickým "zazeleňovaním" všetkých vhodných plôch, najmä v častiach s najviac narušeným životným prostredím a s najnižším podielom vegetácie. S týmto hlavným cieľom súvisia čiastkové ciele: zvýšenie ekologickej stability dobudovaním ekologickej siete, ochrana biodiverzity, zlepšenie mezoklímy bratislavského regiónu a zlepšenie mikroklímy v intraviláne, zlepšenie estetického vzhľadu mesta, zvýšenie záujmu obyvateľov o problémy životného prostredia a dosiahnutie aktívnej účasti verejnosti pri ich riešení.