Environmentálna poradňa Studnička

Úvod | Programy | Súťaže pre deti | O nás | Kontakt | Mapa stránok | English | Deutsch | 2 % z dane |

Hľadať:

Slovensky  English  Deutsch

Powered by
Website Baker


Permakultúra

Čo je permakultúra?

Je to úspešný prístup k navrhovaniu vysoko produktívnych trvalo udržateľných záhrad, balkónov, ovocných sadov, parkov, lesov alebo fariem, ale aj ľudských usadlostí, obcí, sídlisk i miest. Jej designy (vzory a princípy) už boli otestované na všetkých kontinentoch a vo všetkých typoch klimatických podmienok a kultúr, a dajú sa aplikovať na všetky sféry ľudskej činnosti.

Definícia permakultúry

Niekto definoval permakultúru ako systém navrhovania jedlých ekosystémov. Technicky založení ľudia ju môžu definovať ako "software" pre trvalo udržateľný život, kde "hardware" sú naše ľudské telá. Sú aj takí, čo tvrdia, že je to zatiaľ najlepší komplexný balík praktických techník pre slušný a zdravý život na Zemi, aký má ľudstvo v tejto chvíli k dispozícií.

Čo je základom permakultúry?

Skutočným základom permakultúry je etika a úcta k životu vo všetkých jeho formách. Z tejto etiky vyplýva, že navrhujeme naše ľudské systémy podľa vzoru prírodných ekosystémov, pričom používame poznatky tradičných udržateľných kultúr aj moderných vied, nové overené objavy a skúsenosti, včetne našich vlastných.

Ako sa to robí?

Kombinujú sa štruktúry, rastliny, zvieratá a ľudia tak, aby sme využili ich prirodzené vlastnosti a schopnosti. Spolupracujeme s prírodou a využívame jej osvedčené princípy a procesy na vytváranie "kultivovaných" ekosystémov z rastlín, zvierat a ďalších prvkov, užitočných buď priamo pre ľudí alebo pre úspešné a zdravé prežitie týchto systémov samotných.

Čítaj ďalej...