Environmentálna poradňa Studnička

Úvod | Programy | Súťaže pre deti | O nás | Kontakt | Mapa stránok | English | Deutsch | 2 % z dane |

Hľadať:

Slovensky  English  Deutsch

Powered by
Website Baker


Environmentálne poradenstvo pre verejnosť na Dlhých Dieloch

V marci 2002 otvorilo občianske združenie Environmentálna poradňa Studnička svoju prvú poradňu pre verejnosť na Základnej škole Jána Ámosa Komenského na Majerníkovej 60 na Dlhých Dieloch, vďaka ústretovému prístupu vedenia tejto školy Poradňa bola otvorená v rámci projektu Environmentálne poradenstvo pre verejnosť na Dlhých Dieloch, ktorý podporila Nadácia pre podporu občianskych aktivít v rámci svojho programu Rozvoj občianskej spoločnosti financovaného z prostriedkov PHARE.

Hlavným cieľom projektu bolo podchytiť záujem aktívnych ľudí, poskytnúť im kvalitné odborné poradenstvo v oblasti životného prostredia a naučiť ich samostatne riešiť miestne environmentálne problémy.

Hlavnými aktivitami projektu boli:

 1. otvorenie poradne na sídlisku pre problémy obyvateľov sídliska,
 2. poskytovanie environmentálneho poradenstva v oblastiach:
  • ochrana a vytváranie zdravého životného prostredia;
  • vplyv vonkajších faktorov na živé systémy;
  • význam vegetácie a starostlivosť o ňu;
  • šetrenie zdrojov a nakladanie s odpadmi;
  • zdravá výživa - biopotraviny, produkty ekofariem, geneticky modifikované organizmy;
  • environmentálne značenie a environmentálna vhodnosť výrobkov;
  • zostavovanie konkrétnych plánov environmentálnej výchovy pre MŠ a ZŠ a zostavovanie programov environmentálnej záujmovej činnosti;
  • fungovanie systému LETS (Local Exchange and Trading System),
  • environmentálna legislatíva.

Čo to konkrétne znamenalo?

Poskytovali sme bezplatné osobné poradenstvo pre verejnosť pri riešení konkrétnych problémov týkajúcich sa životného prostredia, o ktoré obyvatelia prejavili záujem. Vyhradený časový priestor na túto činnosť bol v utorok od 16,00 do 18,00 a vo štvrtok od 15,00 do 17,00 hodiny, kedy mohli obyvatelia prísť do poradne, kde na nich “čakal“ určený pracovník, resp. po osobnom dohodnutí termínu sa im pracovník poradne venoval individuálne.
Pripravili sme poradenstvo vo vytipovaných “sférach záujmu” riešenia špecifických environmentálnych problémov a to formou informačných panelov, plagátov a informačných letáčikov. Vydali sme:
Plagát:
 • Environmentálne značky doma a vo svete
Letáčiky:
 • Environmentálne vhodné výrobky v SR
 • Čo je permakultúra, LETS a jeho význam pre miestnu komunitu
 • Šetríme zdroje - Čo je odpad a čo s ním
 • Environmentálna poradňa Studnička
 • Genetické manipulácie
Informačné panely:
 • Šetríme zdroje - Čo je odpad a čo s ním
 • Viete, čo Vám spôsobuje problémy?
 • Čo je permakultúra, LETS a jeho význam pre miestnu komunitu
 • Program Zelené pľúca Bratislavy
 • Environmentálne hodnotenie a označovanie výrobkov
 • Environmentálna poradňa Studnička
 • CITES
Uskutočnili sme tieto ďalšie akcie:
 • Výsadba skalky v MŠ L. Sáru v Karlovej Vsi
 • Deň otvorených dverí a ekohry pri príležitosti Dňa Zeme
 • 4. ročník súťaže Nešetri zelenou láskou - Chráň svoj strom
 • Mapovanie čiernych skládok na Dlhých Dieloch
 • Modelová ukážka výrobkov so značkou EVV

Okrem toho boli pre návštevníkov poradne k dispozícii knihy, zákony, vyhlášky, vestníky v príručnej knižnici, ktorú sme pre nich pripravili.

Rozbehli sme aj studničkový LETSystém, v rámci ktorého si vymieňame výrobky a služby. Fiktívnou menou je kvapka.