Environmentálna poradňa Studnička

Úvod | Programy | Súťaže pre deti | O nás | Kontakt | Mapa stránok | English | Deutsch | 2 % z dane |

Hľadať:

Slovensky  English  Deutsch

Powered by
Website Baker


Prihláška

Meno:

Priezvisko:

Titul:

Povolanie:

Zamestnanie:

Kontaktná adresa:

Telefón:

Fax:

E-mail:

Mobil:

Mám záujem pracovať na týchto projektoch a programoch:Mám záujem o sprostredkovanie týchto produktov a výrobkov:Navrhujem rozšírenie činností EP Studnička o tieto konkrétne aktivity:Zúčastnil(a) som sa už týchto činností a akcií EP Studnička:


Podmienky pre vstup nových členov

  • súhlas so stanovami, vnútorným poriadkom, volebným poriadkom a ostatnými vnútornými predpismi občianskeho združenia Environmentálna poradňa Studnička
  • aktívna účasť na 3 akciách poriadaných EP Studnička, alebo aktívna činnosť v EP Studnička, alebo príprava samostatného projektu, akcie, získanie sponzora alebo grantu
  • zaplatenie členského príspevku
  • súhlas vyjadrený podpismi 3 členov Správnej rady alebo zakladajúcich členov
  • prijatie na zasadaní Správnej rady