Environmentálna poradňa Studnička

Úvod | Programy | Súťaže pre deti | O nás | Kontakt | Mapa stránok | English | Deutsch | 2 % z dane |

Hľadať:

Slovensky  English  Deutsch

Powered by
Website Baker


2 % z dane

Aj tento rok je možné prispieť na našu činnosť poukázaním 2 % z Vašich daní.
Minimálna výška sumy, ktorú možno poukázať v prospech príjímateľa 2 % z dane je pre fyzické osoby  a pre právnické osoby

Zamestnanci musia požiadať zamestnávateľa o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane a vyplniť Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, ktoré treba odovzdať najneskôr 30. apríla 2019.
Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samé a právnické osoby vyplnia príslušné kolonky o poukázaní 2% z dane v daňovom priznaní.

Fyzické osoby, ktoré sa venovali dobrovoľníckej činnosti v rozsahu najmenej 40 hodín za rok a predložia o tom potvrdenie, môžu venovať v prospech prijímateľa až 3 % zo svojej dane.

Právnické osoby, ktoré v roku 2018 až do termínu podania daňového priznania za rok 2018 darovali financie vo výške min. 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, môžu poukázať v prospech prijímateľov 2 % z dane. V opačnom prípade môžu poukázať v prospech prijímateľov len 1,0 % z danePotrebné tlačivá

Potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie o poukázaní 2 %, príp. 3 % z dane
Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia